Finanční příspěvek Klubu českých turistů (KČT) na značení cyklistických tras a stezek poskytne Karlovarský kraj. Také díky tomuto příspěvku, který je 300 tisíc korun, budou v kraji vyznačeny nové cyklotrasy.

„Naše spolupráce s Klubem českých turistů je dlouholetá. Proto jsme se rozhodli, že i v letošním roce podpoříme činnost klubu, a to částkou 300 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Petr Navrátil.

V Karlovarském kraji jsou trasy na velice dobré úrovni. „Zhruba 120 tisíc korun z našeho příspěvku bude použito na stávající cyklotrasy,“ dodal náměstek.

Cyklisté se mohou těšit na nově označenou cyklotrasu, která bude dlouhá třicet kilometrů. „Zbylé finance chce klub investovat do nového značení cyklotras. Zhruba třicet kilometrů nové trasy bude vyznačeno ve směru z Karlových Varů do Bochova. S prací Klubu českých turistů v Karlovarském kraji jsme velice spokojeni,“ uzavřel náměstek hejtmana.

Cyklotrasy v Karlovarském kraji hodnotí občané pozitivně. Ovšem také se shodují, že jediným nešvarem na nich je nepořádek. „Na kole jezdím často a ráda. A cyklotrasy jsou pro mě jediným možným místem, kde se mohu se svým malým synem projet. Na silnicích je to téměř nemožné. Lidé jezdí jak blázni a také se mi už kolikrát stalo, že za mnou jelo auto a troubilo, což taky není zrovna příjemné. Proto vyrážím na cyklotrasy, ty jsou bezpečné, když na nich tedy zrovna neleží nějaký nepořádek,“ řekla Eva Beneschová z Karlových Varů.

V Karlovarském kraji je k dispozici 1 724 km vyznačených tras značením KČT a pak dalších 354 km místních značených cyklotras.