Navíc páteřní Cyklostezka Ohře, kterou už od roku 2004 buduje Karlovarský kraj, bude zase o něco delší.

To slíbil cyklistům náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek na druhém ročníku Dne Cyklostezky Ohře, který se uskutečnil tentokrát v areálu chebské Krajinky. „Karlovarský kraj dlouhá léta pečuje o rozvoj cyklodopravy," uvedl Dalibor Blažek. „V příštím roce se, doufáme, otevře další etapa Cyklostezky Ohře až na Pomezí. Je zpracována studie rozvoje cyklodopravy v rámci Krušnohorské magistrály. Práce je před Karlovarským krajem opravdu hodně," řekl Dalibor Blažek.

Cyklostezku podél Ohře začal kraj budovat před dvanácti lety a po kompletním dokončení by páteřní trasa protínající kraj měla měřit k hranici s Ústeckým krajem 105 kilometrů. „Věřím, že v budoucnu cykloturisté ocení i další plánované pokračování stezky v údolí Ohře směrem do Ústeckého kraje," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Oblíbená a hojně využívaná Cyklostezka Ohře vede malebnými zákoutími a údolími podél řeky z Karlových Varů, například pod hradem v Lokti, přes Kynšperk a kolem zámku Mostov až do Chebu. Až na výjimky vede mimo silnice a na cyklisty nečekají žádná převýšení.

Cyklisté ale nemusí ke svým cestám využívat jen páteřní cyklostezku. „Do vybudování cyklostezek se v našem regionu v posledních letech hodně investovalo," doplnil starosta Chebu Petr Navrátil. „Aktivně k tomu přistoupilo i město Cheb, které má velkou výhodu v blízkosti Německa a jeho bohaté sítě cyklotras," řekl s tím, že město vybudovalo například cyklostezku po trase zaniklé železniční trati do nedalekého Waldsassenu.