Stát bude celkem 3,6 milionu korun včetně daně a její délka bude 650 metrů. Během její výstavby se lidé nedostanou na pěšinu, která mezi oběma čtvrtěmi vede, a budou muset využít náhradní trasu. Stavební práce by měly trvat do konce letošního května.

„Záměrem je vybudování společné cyklostezky pro provoz cyklistů a chodců, která bude zajišťovat propojení Chebu a Podhradu,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec. „Na začátku úseku bude napojena na projektovanou stezku pro cyklisty Cheb – Waldsassen, III. etapa a na konci úseku na projektovanou OZ v Podhradu, jejíž součástí je společná cyklostezka pro cyklisty a chodce,“ poznamenal starosta.

To však není jediná cyklostezka, která se letos plánuje.

„Další během letošního roku vznikne také v Dolních Dvorech. Půjde o v pořadí už II.etapu. Tam se s přípravou začalo už vloni a hotovo by mělo být letos v květnu. Stavební práce tady přijdou na více než 4 miliony korun včetně daně. Z této částky nám poskytne částku ve výši téměř dvou milionů korun ze svého rozpočtu,“ poznamenala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Stavba cyklostezky bude řešit vybudování stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/6 v městské části Cheb – Dolní Dvory, a to včetně veřejného osvětlení a úprav odvodnění. Šířka stezky bude až 3 metry a délka stezky bude 404 metrů.
Další plánovanou stezkou pro cyklisty je v blízkosti panelového sídliště Zlatý vrch. Měla by být mezi ulicemi Havlíčkova a Boženy Němcové.

„Cílem je upravit nábřeží a umožnit propojení cyklostezky Ohře městem. V tuto chvíli je projednávána dokumentace k územnímu řízení a bude dokončena dokumentace pro stavební povolení. Rádi bychom letos zahájili realizaci,“ poznamenal Antonín Jalovec.

Do Mariánských Lázní se sjelo celkem 198 lidí z dvaceti zemí světa.
FOTO: Šachy přilákaly i hráče z Číny