Karlovarský kraj začal s přípravami cyklostezky, která by vedla z Chebu k německým hranicím, a na německé straně se chystá úsek k naší republice. Ke stavbě ale dojde jen v případě, že se na ni podaří získat dotaci.

Chystaná část má být pokračováním páteřní Cyklostezky Ohře a výstavba by se týkala úseku mezi Chebem, hrází Skalky a Schirndingem. Náklady projektu se odhadují zhruba na 40 milionů korun a prostředky chce kraj čerpat v rámci nového Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Sousední okres Wunsiedel už na přípravách také pracuje. „Německá strana již zahájila přípravu projektu na svém území a má zpracovanou studii proveditelnosti od pramene ve Weissenstadtu ke státní hranici u Schirndingu," uvedl Petr Navrátil, starosta města Chebu.

Cyklostezka Ohře patří mezi jeden z prioritních projektů Karlovarského kraje. S její výstavbou se začalo před více než deseti lety a díky dotacím z Evropské unie se postupně podařilo vybudovat bezpečnou cyklistickou trasu z Chebu až do Karlových Varů. Stavba páteřní cyklostezky nekončí ani směrem k hranicím s Ústeckým krajem. Na výstavbu úseku mezi Dalovicemi a Šemnicí bylo již vydáno stavební povolení. Kompletně dokončená cyklostezka má od západu k východu měřit 102 kilometrů.