„Nové podzemní kontejnery přibyly ve dvorním traktu za výškovým panelovým domem v Májové ulici a u panelových domů ve Valdštejnově ulici. Na každém z těchto dvou míst jsou kontejnery jak na směsný komunální odpad, tak na plasty, papír a sklo. Jejich vybudování celkově stálo 2,5 milionu korun,“ uvedl starosta Zdeněk Hrkal.

Zanedlouho přibudou podzemní kontejnery také na dvou místech v samotném historickém centru. „Jedno stanoviště se dvěma podzemními kontejnery na směsný odpad bude vybudováno v rámci probíhající rekonstrukce Židovské ulice. Umístěno bude u uličky Zavražděných. Druhé stanoviště bude přímo na náměstí, konkrétně na ostrůvku před budovou bývalé pošty,“ doplnil místostarosta Michal Pospíšil. „Na tomto místě budou kontejnery na směsný i separovaný odpad,“ dodal. Hlavní výhodou podzemních kontejnerů oproti klasickým plastovým popelnicím je to, že z nich odpad nelze vybírat. Do historického centra se i víc hodí.

Do štoly v Komorní hůrce budou moci lidé vstoupit jen s ochrannou helmou. Ty první na začátek štoly už umístil i seismolog Milan Brož.
Pod proslulou sopkou začnou vědci kutat v září