Až do 31. srpna se musí připravit na úplnou a částečnou uzavírku silnice. Uzavírka je zřízena z důvodu stavebních prací ke stavbě obchvatu města. Objízdná trasa je vedena ulicemi Okružní, Palackého, Tepelská, Plzeňská a pokračuje směr Skláře, kde je v místě stavby provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a je řízen světelnou signalizací.