Průměrný občan dostane během života pětkrát krevní transfuzi a přibližně čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. S vývojem medicíny a stále složitějšími operacemi spotřeba krve neustále roste. Jeden z důvodů, proč čím dál méně lidí daruje krev, je například nedůvěra při odběru a také stárnutí dárců. Ročně jen město Cheb přichází průměrně o deset dárců krve.

„Lidé se často ptají, zda je darování krve bezpečné a zda není spojeno se zdravotními komplikacemi,“ sdělil Jakub Jestřáb z Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb.

Darování krve je přitom pro dárce zcela bezpečné. Veškerý materiál užívaný při odběrech je jednorázový, to znamená, že se použije pouze pro jednoho pacienta. Místo vpichu je vždy desinfikováno a zdravotničtí pracovníci postupují podle platných právních předpisů.

„Komplikace při odběrech krve nejsou časté. Můžeme se však setkat zejména s hematomem (modřinou) při krátkém stlačení v místě vpichu. Případné bolesti hlavy či pocitu na omdlení lze lehce předejít drobnou snídaní a dostatečným množstvím tekutin,“ vysvětlil Jakub Jestřáb.
Přitom samotný odběr krve není nijak složitý a zdravotníci k odběru vždy přistupují profesionálně.

„Odběr krve probíhá vždy za užití jednorázových souprav. Během jednoho odběru krve se pacientovi odebere 450 ml během 8-12 minut. U odběru plazmy se množství liší podle užité soupravy a délka odběru se pohybuje mezi 40-90 minutami. Výše zmíněné množství odebrané krve pro člověka není nebezpečné – tělo zdravého dárce si krev během 3 týdnů doplní,“ informoval Jakub Jestřáb.

Dalším důvodem, proč je dárců stále méně, je to, že dárci stárnou a už nemohou krev bohužel dávat.
Prvodárci, kteří přicházejí do transfuzní stanice, jsou zavedeni do evidence (nutností je platný doklad totožnosti s fotografií), dále vyplní poučení a dotazník, po kterém následuje pohovor s lékařem.

„Před samotným odběrem prochází každý dárce lékařskou prohlídkou, zda je zdravotně způsobilý krev darovat. Mezi základní podmínky pro darování krve patří věk mezi 18-65 lety, minimální hmotnost 50 kg a dobrý zdravotní stav. Zjišťuje se například, zda dárce neprodělal žloutenku, nádorové onemocnění či nemá onemocnění střev a podobně,“ poznamenal Jakub Jestřáb.

Darovaná krev, popřípadě její složky se využívají v lékařství zejména u operačních výkonů, osob trpících leukémií, rakovinou či hemofilií, pacientů s popáleninami, po transplantaci kostní dřeně, rodiček či dětí po úrazech a v mnohých dalších případech. V Chebu mohou lidé darovat krev na transfuzním oddělení Nemocnice Cheb, kam je však třeba se předem objednat na čísle 354 226 454, v pracovní dny od 7 do 14 hodin,“ dodal Jakub Jestřáb.

Informace lze nalézt i na webu: www.cervenykrizcheb.cz, popřípadě lze o ně zažádat na e-mailu: cervenykrizcheb@email.cz, cheb@cervenykriz.eu