Dopravně bezpečnostní akci připravili pro řidiče z celého Chebska policisté před uplynulým víkendem. Policisté se zaměřili na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Cílem akce bylo snížení nepříznivého vývoje a nárůstu dopravní nehodovosti, zlepšení dopravní kázně na pozemních komunikacích a snížení počtu dopravních nehod. Policisté během dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali 208 vozidel a zjistili celkem 8 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a uložili za ně pokuty v celkové výši 4 900 korun. Jeden přestupek policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu. Ve třech případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla a dva řidiči usedli za volant, aniž by vlastnili řidičské oprávnění. Dva také řídili pod vlivem alkoholu. Oběma řidičům, kteří v Aši usedli za volant pod vlivem alkoholu, byl na místě zadržen řidičský průkaz.