Denní centrum Žirafa je ambulantní sociální služba, která se zabývá dětmi s těžkým kombinovaným postižením, mentálním postižením a zejména autismem. Vznikla v únoru 2006 v Karlových Varech ve Staré Roli. V roce 2012 jí tam skončila nájemní smlouva. Ředitelka Renata Kunešová ale tehdy dostala nabídku od tehdejšího starosty Nového Sedla Martina Loukoty, kterou přijala. Prostory sice nebyly velké, ale byly ji do budoucna přislíbeny větší. „Pan starosta říkal, že prostory jsou malé, že mají 216 metrů čtverečních, ale že v účku je školka, která se bude rušit a ty prostory jsme měli dostat my. To se ale do dnešního dne nestalo,“ říká ředitelka DC Žirafy.

Výdaje za nájemné byly tenkrát v Novém Sedle na běžný provoz denního centra příliš vysoké. Renata Kunešová tak jednala se starostou Loukotou o jeho snížení. Tady ovšem nastal problém. Cenu se sice podařilo snížit, ale tehdejší starosta Nového Sedla nepředložil dodatek k nájemní smlouvě zastupitelstvu města. Nebylo tak řádně projednáno rozhodnutí o snížení. Ředitelka DC Žirafa platila po dobu dvou let sice sníženou částku za nájemné, o které měla smlouvu, ale vůbec netušila, že by snížení nájmu, tedy dodatek ke smlouvě nebyl řádně projednán.

Revivaly kapel Pink Floyd a Rammstein rozbalí v Kraslicích velkou show.
Revivaly kapel Pink Floyd a Rammstein rozbalí v Kraslicích velkou show

Nové vedení města vyrozumělo ředitelku Kunešovou s tím, že za dobu, co platila menší nájem vznikl dluh, který musí městu uhradit. „ Původní nájemní smlouva v Novém Sedle byla tehdy napsaná na 21 tisíc a já apelovala na pana starostu, že to je hodně. Pan starosta Loukota tenkrát podepsal dodatek, který nepředložil zastupitelstvu a já jsem dva roky platila 11 100 korun. Z toho údajně vznikl ten dluh, ale já poctivě platila. Tak to řekla i paní starostka na posledním zastupitelstvu. Sama přiznala, že opravdu platím,“ vysvětluje ředitelka DC Žirafa.

„Vůbec mě ani nenapadlo, že je tam nějaká doložka nebo něco. Každý měsíc mám řádně placený, ani jeden měsíc není v prodlení. Proto existuje dopis, který jsem kdysi psala panu Loukotovi, a to mi ještě paní nynější starostka pomáhala s dodatkovou smlouvou, jak má vypadat a vlastní rukou mi psala znění dodatkové smlouvy. Vše mám doložené. To ale ještě paní starostka nebyla s panem místostarostou na svých postech. Když dosedli na své posty, tak najednou sháněli finance a pídili se po tom, kdo jim je dlužníkem, a podobně. Ale já dlužníkem opravdu nebyla, jen jsem chtěla narovnat vztahy, a to jsem také celou dobu říkala. Bohužel mě dali k soudu. Soud se táhl až doteď, a když se podíváme na soudní rozhodnutí, tak město soud prohrálo,“ sděluje s tím, na základě soudní prohry dali DC Žirafě okamžitou výpověď a po připomínkování s právním zástupcem o ni napsali ostudný článek, který poškozuje nejen její osobu, ale centrum Žirafu.

„Poškodili mě jako osobu, poškodili službu, což mě mrzí nejvíc, protože já nejsem jenom ředitel, ale i zakladatel této služby. Nikdy jsem neslyšela nějakou stížnost, že bychom tady dělali někdy něco špatně. Proto bych čekala veřejnou omluvu, ale obávám se, že toho se nedočkám. V článku je psané, že se skrývám za bohumilou službu, a to absolutně není pravda. Máme za sebou hodně rodičů, nikdy jsme neměli žádnou stížnost. Naopak. Službu děláme nad rámec našich služeb. Bereme si děti i domů, aby si rodiče mohli odpočinout, aby mohli jet na dovolenou. Já se snažím mým zaměstnancům opravdu ve všem vyjít vstříc a zaplatit jim, protože pracovat s postiženými dětmi je velmi náročné a já si jich vážím a cením. Proto opravdu, když je možnost, tak sháním jakékoliv odměny, aby byli za tu práci dobře zaplaceni," říká.

Páteční odpoledne v Mariánských Lázních je jako malované a stvořené pro téměř víkendovou procházku. Teplota je něco přes třicet stupňů.
OBRAZEM: Mariánské Lázně hlásí azuro

Starostka Nového Sedla Věra Baumanová s omluvou nechce mít nic společného. „To je věc paní vedoucí odboru a pana tajemníka státní správy. Ona za to zodpovídá, ona si napsala článek, ona jim odpověděla, já bohužel nebudu mluvit za někoho jiného,“ říká starostka. Tvrdí, že chce celou situaci řešit smírčím způsobem. „Věřím, že domluvíme konkrétní schůzku. Jestli chce svého právníka, tak my máme svého a dohodneme se. My jsme klidně pro to, aby služba fungovala dál, ale neměli jsme přehled. Nedávala nám zprávy. Kdyby psala články do novin nebo jsme byli v kontaktu, abychom věděli, co se děje, tak bychom tak neučinili. Pomáháme Oáze v klidu se vším, tak bychom rádi pomáhali i jim, ale ona byla spíš taková samostatná jednotka. Dle mého názoru s námi nekomunikovala, to je jediné,“ říká starostka.

Denní centrum Žirafa dostalo celkem dvě výpovědi. První byla pro chybnost stažena a nahrazena druhou. Do budoucna chystá DC Žirafa přesun do větších prostor. „ Plánujeme sice opravdu přesun do Karlových Varů do větších prostor, kde se chystá týdenní stacionář, který v Karlovarském kraji chybí, ale teď jsme s výpovědí od města nepočítali. Já samozřejmě byla připravena na řádné ukončení nájmu, a to s dvouměsíční výpovědní smlouvou, ale tohle beru od města jako ránu pod pás,“ dodává ředitelka DC Žirafa.