Telecký: Je to 'pimprlikové divadlo'

Na Fakultě právnické v Plzni v pondělí volil akademický senát nového děkana. Kandidáti byli dva, Jiří Pospíšil a Karol Hrádela.

První problém nastal hned při sestavování volební komise. Akademický senát se totiž nedokázal na její podobě shodnout. Podle slov předsedy senátu Daniela Teleckého se jedná o "pimprlikové divadlo" a sám na funkci člena komise rezignoval. Komise byla nakonec zvolena ve složení Matejka, Najman, Knot.

Kandidáti představili své vize

Po ustanovení komise přednesl svůj projev první z kandidátů Karol Hrádela. Zdůraznil potřebu transparentnosti v přijímacím řízení, testy SCIO ale nepovažuje za nejlepší řešení. Postavil se za otevřenost a přístup k informacím, které chtěl, pokud bude zvolen, poskytovat. Nechtěl ale publikovat neprověřená obvinění. Ihned je podle něj třeba reagovat na požadavky akreditační komise. "Škola bez akreditací nemá šanci," uvedl.

"Je třeba zvážit, jaká bude koncepce nejen fakulty, ale i kateder. Musíme určit, zda se bude odlišovat a jak, protože pokud nebudou mít studenti důvod jít sem, bude to s fakultou špatné," dodal Hrádela.

Jiří Pospíšil ve své řeči shrnul pětitýdenní práci na fakultě, kdy se svým týmem vypracoval manuál kreditního systému, který zde byl s okamžitou platností zaveden. "Byla snaha poškozovat školu z různých zdrojů, i na školském trhu existuje konkurence," říká Pospíšil.

Také Pospíšil je pro transparentní přijímací řízení. "Už nyní byly schváleny testy SCIO, které jsou z hlediska kontroly nejpřijatelnější. Časem lze připojit i znalosti cizího jazyka atd.," mínil Pospíšil.

Vedoucí katedry obchodního práva Karel Eliáš ve svém projevu k volbě děkana uvedl, že by mělo jít o schopného, energického člověka, který dokáže ustát politický i mediální tlak.

Studentka 5. ročníku ještě mírně pozdržela volbu děkana otázkou, že ona podala návrh na kandidáta Karola Hrádelu k rukám předsedy senátu zatímco ostatní návrhy ve prospěch Jiřího Pospíšila byly doručeny prostřednictvím sekretářky. Dostalo se jí odpovědi, že obě varianty byly možné a správné.

Kolem 17:15 se přistoupilo k samotné volbě, kdy senátoři zakroužkovali svého kandidáta na volebním lístku a poté jej vhodili do hlasovací urny. Po jejich sečtení se novým děkanem stal Jiří Pospíšil.

Vedení fakulty do dvou týdnů

„V horizontu čtrnácti dnů chci představit vedoucí tým fakulty, to znamená, kdo bude na postech proděkanů, a chci vytvořit jasný program s jasnými časovými úseky,“ nastínil další dění v nejbližších dnech Pospíšil. Podle něj je nyní nejdůležitější ukončit jednání s Akreditační komisí ČR. To potrvá až do 25. listopadu. „Komise musí vidět, že vedení fakulty s ní chce spolupracovat. Naváži na reformu, kterou jsem již během svého pětitýdenního působení na fakultě započal. Myslím, že k odstranění problémů na škole bude stačit jeden akademický rok,“ odhaduje nový děkan.

Se zvolením Jiřího Pospíšila je spokojený rektor Západočeské univerzity Josef Průša i předseda Nejvyššího správního soudu ČR Josef Baxa. „Jsem velice spokojen s výsledkem volby. Věřím tomu, že teď dojde k zásadnímu obratu. Bude to trvat delší čas, ale ty největší systémové změny právě teď nastávají,“ uvedl Baxa. Rád je prý i za těsný výsledek volby. Nově zvolený děkan tak podle něj nevezme jako samozřejmost, že byl zvolen jednohlasně, a vybudí jej to k určitému výkonu.

Podle Josefa Průši aférami zmítaná fakulta nyní potřebuje zejména jasné a transparentní vedení. „A to se dnešním dnem stalo. Věřím, že ve spolupráci s tímto vedením se nám rychle podaří získat zpět ztracenou prestiž nejen fakulty, ale celé univerzity, na níž kazy také působily,“ říká rektor.

Baxa se vyjádřil i k Řápkové

Radost ze zvolení Pospíšila mají i sami studenti. „Vyhrál kandidát, který školu vyvedl z chaosu, ve kterém se nacházela. Zajistí to, že studium bude v blízké době opět na úrovni,“ míní student a člen akademického senátu Martin Marek. Prvním Pospíšilovým krokem by podle něj nyní mělo být představení se akademické obci a sdělení, co bude následovat. „To už ale vlastně dělal průběžně,“ doplnil Marek.

Student chce nyní navrhnout sesazení předsedy akademického senátu Daniela Teleckého. „Podle mě by v čele senátu stát neměl,“ uvedl Marek.

Josef Baxa se po skončení volby děkana ještě vyjádřil k případu chomutovské primátorky Ivany Řápkové, která ačkoliv má čtyři atestace ze seminářů trestního práva, na semináři se v jeho studijní skupině ani jednou neukázala. „Není to jediný případ, takových studentů je několik desítek. Neříkám, že to jsou skandální případy. Jen chci vědět, jestli to byla otázka administrativního nepořádku, že studenti přecházeli jinam a nikdo o nich nevěděl, nebo jestli se skutečně vyhýbali přísnějším učitelům,“ sdělil Baxa. Záznamy si prý vede celou dobu, co na škole působí, tedy od roku 1993, a může prý ručit za každý svůj podpis. „Sekretariát naší katedry nyní prověřuje podklady, které jsou k dispozici. Musíme zjistit, zda to umožnil systém nebo šlo o zásahy jednotlivců do jinak fungujícího systému,“ říká Baxa.