O vypjaté situaci, která nastala v severočeském městě Varnsdorf kvůli nepřizpůsobivým občanům, se mezi lidmi na Chebsku hovoří neustále. Mnoho občanů nyní ještě více proti Romům používá nejrůznější rasistická hesla. Podle třiaosmdesátiletého bývalého starosty obce Milhostov na Chebsku, Roma Michala Demetera, na to mají lidé právo. Na druhé straně však upozorňuje, že by lidé neměli Romy házet do jednoho pytle. Nejvíce ho naštvala hláška, že by cikáni měli jít do plynu.

„V Čechách žiji již od roku 1946. Tehdy jsem se z východního Slovenska nastěhoval do obce Stará Role u Karlových Varů,” vyprávěl Michal Demeter. „Poté, co jsem absolvoval vojnu, jsem v roce 1954 přišel na Chebsko. Tenkrát jsem bydlel ve vesnici Vackovec, která nyní spadá pod Milhostov,” upřesnil Demeter. Následně začal pracovat v tamních kravínech, ale pracoval i s koňmi na poli.

Protože bylo lidí na statku málo a bylo potřeba se postarat o sto padesát kusů krav, přesunul ho následně vedoucí živočišné výroby k práci s kravami. „Když jsem tam začal pracovat, krávy byly v hrozném stavu, musel jsem je umývat vodou a rýžákem,” vysvětlil Demeter. Tím, že se začal s bratrem o krávy více starat, zvýšila se produkce mléka a na konci roku obdrželi Demeterovi cenu za nejlepší dojivost. „Protože jsem začal spoustu věcí kritizovat, stal jsem se předsedou dělnického výboru,” pokračoval Demeter. Nakonec ho zástupci družstva jmenovali hlavním technikem. Musel jezdit po večerech do školy, aby mohl tuto funkci zastávat naplno. Nakonec se stal správcem celé farmy. „Když se sem začali stěhovat další Romové, zařídil jsem, aby školáky kočí vozil každý den povozem do milhostovské školy,” uvedl Demeter.

Po absolvování střední zemědělské školy v Chebu se začal Michal Demeter starat o celkem pět statků na Chebsku. „Nakonec jsem se stal starostou obce Milhostov a v jejím čele jsem byl dvacet let,” vyprávěl Demeter s tím, že se mu podařilo vybudovat novou prodejnu potravin v obci, zbudovat vodojem, postavil nové sportovní hřiště a mnoho dalšího. „Romské děti musely chodit povinně do školy. Jakmile se zjistilo, že má žák zameškáno hodně hodin, rodiče těch dětí museli zaplatit pokutu,” vylíčil Demeter.

Celkem v té době bylo v obci téměř dvě stě Romů z více než čtyř set sedmdesáti občanů ve čtyřech obcích a většina měla stálé zaměstnání. „Když vidím, o co jsem se zasloužil, a pak na mě vykoukne v televizi nápis ´Cikáni do plynu ´, velice mě to pobuřuje a nelíbí se mi to. Proč bych měl jít po tom všem, co jsem zařídil, do plynu?” vyjádřil rozhořčení Michal Demeter. „A slušných Romů je mnohem více. Jsou montéři a opraváři a řidiči autobusů a doma mají pořádek. Nejhorší na dnešní situaci je fakt, že když provede něco špatného Rom, říkají pak o něm lidé, cikán to udělal. A málokdy ho jmenují,” řekl Michal Demeter. „Jsem toho názoru, že pokud způsobí problém Rom, má za to být zákonitě potrestán. Ale neměli by nás ostatní házet do jednoho pytle. Když ukradne něco Čech, často ho ukazují v televizi a říkají jeho jméno. Tak by pak měli být konkrétní i k Romům,” uvedl Demeter.

Podle něj i nepřizpůsobivý občan musí vědět, že žije ve společnosti a že musí také pracovat a řídit se pravidly. „Dneska není nad Romy takový dozor jako dříve. Dnes část z nich sedí doma, mají plno dětí a řeknou si, že pracovat nemusí, a jdou hrát na automaty. Takové chování bych okamžitě zarazil, stejně tak jak jsem to s lidmi dělal tady v obci. Jakmile někdo z Romů odmítl pracovat, řekl jsem mu, sbal si svůj kufříček a běž,” uvedl Demeter. Podle jeho slov je dnes v České republice velká volnost. „Dříve za každý prohřešek lidé vypsali na plakát jméno hříšníka a vystavili ho v obci. Dnes žádná řádná kontrola státu nad romskými spoluobčany není a to je největší chyba,” dodal.

„Mezi mladou romskou komunitou se podle mne ztrácí taková ta úcta k autoritám z jejich řad,” vyjádřil se Pavel Novotný z Chebu. „Myslím si, že kdyby se povedlo vyzdvihnout práci starých a pracovitých Romů, mohla by to být určitá cesta. Nerad bych však vypadal jako velký příznivec nepřizpůsobivých,” doplnil.