Na konci letošní nebo na začátku příštího roku by se mohlo začít s demolicí bývalých kasáren na chebském Zlatém vrchu. Lokalita by v budoucnu měla sloužit k bydlení.

„V současné době připravuje město Cheb projekt na demolici kasáren," potvrdil chebský starosta Petr Navrátil. „Počítá se s demolicí veškerých budov, vyjma těch, ve kterých sídlí Betlém. Uvažujeme také o zachování secesní brány, ze které byla odstraněná plechová vrata. Za nimi se totiž tvořila černá skládka," uvedl starosta s tím, že by brána připomínala minulost lokality. Po vyčištění přijde na řadu územní studie, která místo rozdělí do několika částí. „Je málo pravděpodobné, že by se našel developer, který by zafinancoval celý areál," dodal starosta.

Areál bývalých kasáren Julia Fučíka město získalo bezúplatně od státu před více jak deseti lety. Potíží ale byla ministerská blokace, která neumožňovala areál využít komerčně. Přitom plány s územím mělo nejen město. Ještě před převzetím majetku usilovaly společně Cheb, Hof a Plavno, aby zde sídlila mezinárodní policejní akademie. Síť policejních škol tehdy chtěla zřídit Evropská unie.. Od roku 2002 se uvažovalo o tom, že by zde vzniklo bydlení, působit zde chtěla i Integrovaná střední škola v Chebu, Terea, okresní správa sociálního zabezpečení nebo EJF Berlín evangelická nezisková organizace zaměřená na pomoc mládeži, handicapovaným a dříve narozeným lidem i osobám v nouzi. Původně zde také měla vzniknout pobočka VZP. Nic z toho ale nevyšlo.

V roce 2008 tak dokonce radnice požádala o zrušení blokace pro komerční využití. Ministerstvo obrany svolilo, Ministerstvo financí nikoliv. Město tak muselo čekat až do roku 2013, jinak by riskovalo pokutu ve výši téměř 52 milionů korun. Mohl zde tak fungovat pouze azylový dům.