Komunitní centrum Chebsko ve spolupráci s Nemocnicí Mariánské Lázně a společností Synlab o víkendu připravilo Den zdraví a bezpečí. Svoji práci návštěvníkům přiblížila policie, hasiči, záchranka, vězeňská služba, celní práva i armáda České republiky.

V programu nechyběly ukázky IZS, měření cukru, měření tlaku a aktivní ukázky složek IZS, ukázky výzbroje a výstroje, testování na HIV, žloutenku B,C, měření tlaku, cukru, cholesterolu, fixace, obvazové techniky a mnoho dalšího.