Sto lidí si nechalo v sobotu odpoledne na chebském náměstí orientačně změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. „Je to tu úžasné, alespoň si mohu nechat změřit hladinu cukru bez poplatků,“ uvedla jedna z návštěvnic, Helena Holubová z Chebu.
„Všichni zájemci si zde mohli nechat změřit tlak a cukr. A navíc měli možnost podívat se na to, jak si počínat v případě, že mají někomu poskytnout první pomoc,“ uvedl ředitel oblastního spolku Červeného kříže Stanislav Fletter. K vidění tu byl i automatický externí defiblirátor a figurína, kde si mohli zájemci vyzkoušet oživovací proces a základní úkony první pomoci. „Dokonce máme sepsaný seznam lidí, kteří mají zájem a chtějí se zúčastnit výcvikového kurzu první pomoci,“ doplnil Fletter.
„Opravdu je to velice prospěšná akce, mohu se tu dozvědět spoustu zajímavostí o lidském zdraví,“ uvedla další z návštěvnic, Marie Hladká z Chebu. Zajímavostí je, že měření tlaku a cukru v krvi si nechali provést také němečtí turisté.