Stavebnici přivezl nemocniční kaplan chebské nemocnice, otec Metoděj Kout, ze speciálního školení, které probíhalo v továrně Lego v Kladně. Smyslem školení bylo naučit účastníky využívat při své práci s dětmi i dospělými stavebnici a rozvíjet tak jejich fantazii a hravost.

„Bylo to velmi inspirující. Musím přiznat, že mne školení nadchlo,“ řekl otec Metoděj Kout. „Dnešní doba nás naučila žít a přemýšlet v nadbytku – děti mnohdy zahrnujeme kvantitou, na školení jsme se ale učili především to, jak děti učit tvořivě si hrát s minimem kostek. Stavebnice a hra je přitom prostředek rozhovoru s dětmi, lze ji ale využít i v týmové práci s dospělými. Uvědomil jsem si, že stačí mít v kapse malý balíček stavebnice, díky kterému mohu jako kaplan oslovit děti či tvořivě pracovat s dospělými,“ dodal.

Na závěr školení obdrželi účastníci stavebnice, které jejich prostřednictvím putovaly do různých koutů naší republiky, především do nemocnic. Pro dětské oddělení chebské nemocnice získal otec Metoděj dva boxy plné kostiček stavebnice Lego Duplo, které předal primáři dětského oddělení MUDr. Ondřeji Čapkovi. „Za stavebnici jsme moc rádi, dětem na našem oddělení se tak příjemně ukrátí dlouhá chvíle hrou s kostkami během jejich hospitalizace,“ doplnil MUDr. Čapek.

Dětem v chebské nemocnici dělá radost nová stavebniceZdroj: Deník / Simeonová Václava