Nízkoprahový klub, který funguje při obecně prospěšné společnosti Útočiště v Chebu, připravil pro děti další přednášku z plánovaných dvanácti. „V rámci měsíce duben se s námi starší děti z klubu podívaly, jaké nástrahy může přinášet internet a jak s nimi bojovat,“ informovala Jana Kotounová, vedoucí Útočiště.

„Kromě toho opět dorazil na besedu Jiří Ištvaník,“ uvedla. Zmíněný policista s dětmi besedoval již jednou, o měsíc dříve. „Děti jsme tentokrát rozdělili do skupin a na kartičkách dostaly různé trestné činy. Jejich úkolem bylo je ve skupině seřadit podle toho, jak si myslí, že jsou tyto činy závažné a nebezpečné. Pak jsme o trestné činnosti společně diskutovali,“ doplnila Kotounová.

„Téma internet je určitě prospěšné,“ konstatovala Chebanka Alena Straková. „Mnoho dětí si neuvědomuje, že se mohou stát něčí obětí. Nikdy nemohou vědět, s kým si skutečně píší a přeci jen jsou důvěřivé. On může koneckonců naletět i dospělý, jak jsme se mohli mnohokrát přesvědčit třeba ve zprávách, když jsme sledovali soudní přenosy,“ doplnila.

Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy. Pracovníci klubu se snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních situací a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových situacích ocitnou.