„Projektový den byl zaměřený na ekologickou gramotnost a etiku a na ochranu životního prostředí. Seznamoval žáky s vodou jako základní podmínkou života, s významem vody pro lidské aktivity, ochranou její čistoty a výrobou pitné vody,” přiblížila ředitelka školy Hana Pelikánová.

„Projektový den začal návštěvou úpravny vody Lunapark v Mariánských Lázních, kde se žáci seznámili s jednotlivými fázemi úpravy a viděli moderní technologie. Prohlídka byla doplněná odborným výkladem. Na další cestě nás doprovázel odborný průvodce CHKO Slavkovský les. První zastávkou byla přírodní rezervace Smraďoch, dále se děti dozvěděly něco o obdivuhodném vodním díle našich předků o Dlouhé stoce. Dalším místem byla stáčírna minerálních vod a krásenské rašeliniště. Krásnou podzimní přírodu Slavkovského lesa mohly děti shlédnout z Krásenské rozhledny,” popsala ředitelka.

Svůj den ztvárnily děti výtvarně a vypracovaly prezentaci o celém dni.

„Celou zdařilou akci podpořila finančním příspěvkem vodohospodářská společnost Chevak a přispěla tak k prohloubení environmentální výchovy žáků,” dodala ředitelka. „Dozvěděl jsem se mnoho nového,” uvedl jeden z žáků. „Exkurze v úpravně vody byla hodně zajímavá.” (šma)