Akce se zúčastnilo celkem 15 dětí. „Zaměřili jsme se na rozvoj sociálních dovedností dětí, zlepšení komunikace a spolupráce," řekla pracovnice Útočiště Jana Kotounová. „A to jak mezi pracovníky a dětmi, tak mezi dětmi navzájem. Nechyběly ani sportovní a tvořivé aktivity," dodala.

Již dva dny po návratu z Doubravy uspořádalo Útočiště s klubem Pohoda další společnou akci a přizvalo navíc klub Fénix z Aše, který provozuje o.s. Kotec. Jednalo se o akci v rámci ´Týdne nízkoprahových klubů´, která probíhá na více místech ČR a jejímž cílem je upozornit na význam těchto zařízení. Společná akce s názvem ´Sportovní odpoledne´ se konala na hřišti u 4.ZŠ a děti z jednotlivých klubů se mezi sebou utkaly ve fotbale a vybíjené.

„Nejvíc mě asi bavil fotbal, soupeře jsme drtili," řekl malý Lukáš, který se akce zúčastnil.