Zájemci navštívili několik stanovišť, na kterých se dozvěděli zajímavé informace. Děti plnily úkoly a za jejich splnění byly odměněné. Ve Františkových Lázních se obě tyto tradice – Muzejní noc a Noc kostelů - propojily a město nabídlo návštěvníkům vedle duchovních prožitků též možnost nahlédnout do své kulturně-historické tradice. „Lidé navštívili šest stanovišť, na kterých se dozvěděli zajímavé informace, které mimo jiné využili pro vyluštění tajenky,“ uvedla dokumentátorka františkolázeňského muzea Petra Polívková. Trasa začala i skončila v Městském muzeu. Večer si pak účastníci soutěže mohli u táborového ohně na zahradě Městského muzea opéci vuřt a následně přišlo na scénu letní kino a snímek Stvoření světa, který potěšil malé i velké. Při čekání na kino byla pro děti připravena dílnička. Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, jež má široké veřejnosti umožnit nezávazné setkání s křesťanstvím.