Vůbec poprvé dorazil do Chebu preventivní vlak Českých drah (ČD). Školáci a studenti středních škol měli možnost vidět, jak dopadne člověk popálený elektrickým proudem, zhlédli film o bezpečnosti na kolejích a měli možnost zkusit si ošetření zraněného člověka.

„Prozatím jsem se s ničím podobným nesetkal,“ řekl Martin Meška, žák deváté třídy 1. Základní školy v Chebu. „Vůbec jsem nevěděl, jak může dopadnout člověk popálený elektrickým proudem, bylo to překvapující. Ale zanechalo to ve mě hrozivý dojem, jen si představit pětadvacet tisíc voltů, jak projede člověkem,“ uvedl. „Myslím si, že bych určitě byl schopný zareagovat, kdybych se s něčím takovým setkal, že by to nebyl problém,“ věřil si školák.
Na promítání, které pro návštěvníky připravila drážní inspekce, se totiž objevily zcela syrové snímky.

„Ve druhém voze preventivního vlaku mají děti možnost diskutovat s vyšetřovateli inspekce a Českých drah a vidět bezprostřední záběry a k nim patřící příběhy různých neštěstí na železnici,“ uvedl vrchní inspektor Drážní inspekce Milan Mašek. „Preventivní vlak jezdí už tři roky a za tu dobu jím prošlo odhadem deset tisíc dětí. Rozhodně klesl počet úrazů elektrickým proudem u dětí z rizikové skupiny 13 až 19 let. Doufáme, že je to vlivem preventivního vlaku.“

Proč právě děti mezi 13 a 19 lety patří mezi nejohroženější? „Patrně si ještě nejsou schopni uvědomit rizika, která jim hrozí u trolejového vedení. Ale nikdo nám ještě uspokojivě neodpověděl na otázku, proč tam vlastně lezou. Občas někdo zakřičí, že z blbosti, což je asi skutečný důvod. Adrenalin v tom určitě není. Myslím si, že adrenalinové sporty se dají najít určitě jiné, než lezení na špinavý, páchnoucí vagón,“ sdělil.

Na promítané obrázky podle něj děti reagovaly poměrně vstřícně a drážní inspektoři byli příjemně překvapeni, že děti i v této věkové skupině zvážní a jsou schopné si uvědomit realitu. „Komerční televize ukazují sice záběry, ale jsou to takové, které nejsou tak tragické a předpokládám, že konzumenti to berou a zvyknou si na to tak, že už je nevnímají. „My jim tady ukazujeme skutečně až ty syrovější záběry. Lidé odchází s pocitem, že dnes viděli tu realitu,“ doplnil inspektor.

Na projektu preventivního vlaku se podílí České dráhy, ČD Cargo, Besip a Drážní inspekce. Aktivně spolupracuje i Policie ČR.

„Zaměřuje se na děti mezi 13 až 19 lety, ale i dospělí lidé zcela zbytečně riskují,“ poznamenala mluvčí ČD Radka Pistoriusová. „Zejména přebíhání kolejí před vlakem nebo i dobíhání vlaku jsou kolikrát tragické případy,“ uvedla. „Doufáme, že si děti z toho odnesou alespoň něco a že si to zapamatují. Kdyby to zachránilo jednu končetinu, nemluvím o lidském životě, tak si myslím, že prevence smysl má,“ dodala na závěr.