Cílem je udržovat zdravé a příjemné klima mezi žáky ve třídě a předcházet prohlubování sporů, jež mohou přerůstat v hlubší problémy. Podobná skupina vznikla v Aši vůbec poprvé. Dohodli se na tom zástupci školy a Teens programu, který zastřešuje místní Dům dětí a mládeže Sluníčko. Ten pro školu zajistil lektorku, profesionální mediátorku Michaelu Kopalovou. Je právničkou, rodinnou terapeutkou a v loňském roce zaváděla podobnou praxi na školách v Ústeckém kraji. „Mediace je vyjednávání, které vede mediátor. Pomáhá pojmenovat předmět sporu, témata a zapisuje je. Pomáhá stranám nacházet řešení jejich potřeb a sestavuje výslednou dohodu. Ve sporech, které se týkají mezilidských vztahů, například v rodinných sporech, navíc ošetřuje emoce stran a pomáhá zachovat vztahy tam, kde je to potřebné, třeba rodičům nezletilých dětí,“ vysvětluje praxi Michaela Kopalová.

Kurzy probíhaly od konce loňského listopadu do května tohoto roku. Zapojili se žáci od šestých do devátých tříd. Šlo o smíšenou skupinu asi 15 dětí. Některé nominovala třída, některé se přihlásily samy. „Děti skvěle spolupracovaly, byly zvídavé a motivované učit se novým věcem,“ dodává lektorka.

Kurz mediace absolvoval také Dominik Král z domu dětí, aby pomohl zavádět kurzy na ostatních školách v Aši. „Myslím si, že to není jen o řešení problémů ale také nauce dětí vést dialog, diskuzi. To se jim může hodit i do budoucna. Takže investice školy je zejména v tom, aby byl nejenom ve třídách klid, ale aby děti byly vedeny k tomu, aby byly třeba i lepšími lidmi,“ uvádí Dominik Král.

Hlávkova škola zaplatila za kurzy mediátorce 20 tisíc korun. Peníze šly z Národního plánu obnovy ministerstva školství. „Jsou to dobře investované peníze do toho, jak by se měla do budoucna chovat žákovská samospráva. Budeme v tom určitě příští rok pokračovat a chceme začít už v pátých třídách,“ míní ředitel Hlávkovy školy Petr Mach.

Absolventi vrstevnické mediace si byli vyzvednout osvědčení, která se za účasti představitelů školy, města i domu dětí slavnostně předávala v muzeu na Poštovním náměstí v Aši na konci června. Překvapením pro všechny byla předtočená gratulace od první dámy Evy Pavlové, která pochválila nový přístup k řešení a předcházení konfliktům mezi dětmi. „Mediaci považuji za dobrý způsob, jak vést děti k odpovědnosti, protože je učí aktivně přistupovat ke konfliktům. Velmi oceňuji postoj Základní školy Hlávkova v Aši, že se otevřela nové metodě a umožnila svým žákům si ji osvojit,“ říká například ve své řeči první dáma.