Všichni soutěžili o postup do regionálního kola. Na mladé zdravotníky čekala rovněž práce s obvazovým materiálem anebo transport raněných. „Cílem soutěže bylo, aby si děti vyzkoušely poskytování první pomoci na namaskovaných figurantech a především aby obstály při pomoci druhému v reálném životě. O výsledcích rozhodují rozhodčí pomocí bodové škály za splnění úkolu,“ vysvětlil Jakub Jestřáb, tajemník Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Chebu.

Hodnotila se manipulace se zraněným, forma, způsob nebo účinnost provedených život zachraňujících úkonů. „Do soutěže o postup se mohli zapojit žáci základních škol, víceletých gymnázií, členové místních skupin Českého červeného kříže nebo dětské organizace vychovávající mládež, které spadají svou působností pod Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb. Do oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků se zapojilo 19 družstev ze základních škol v okresu Cheb a Sokolov,“ informoval Jakub Jestřáb.

Pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a města Cheb. Odměny pro vítězná družstva věnovalo Zábavně-vzdělávací centrum Fantazie v Sokolově a Mirek Vostrý. Největší problémy měli soutěžící v letošním roce například s transportem, protože museli raněné přenést pomocí nosítek vyrobených z bund.

#clanek|3247640#

Výsledky SMZ 2017 okres Cheb:
I. stupeň ZŠ:
1. 2. ZŠ Cheb
2. ZŠ Aš – Hlávkova
3. DDM a ŠD Luby

II. stupeň ZŠ:
1. 2. ZŠ Cheb
2. ZŠ Aš – Hlávkova
3. 4. ZŠ Cheb 

Výsledky SMZ 2017 okres Sokolov:
I. stupeň ZŠ:
1. ZŠ Březová
2. ZŠ Sokolov - Běžecká
3. ZŠ Nové Sedlo
II. stupeň ZŠ:
1. ZŠ Sokolov - Rokycanova
2. ZŠ Březová
3. ZŠ Sokolov - Běžecká