Jen několik chvil po slavnostním rozloučení s příměstským táborem v chebském muzeu se už někteří z letošních účasníků zajímali o to, zda a kdy se podobná akce uskuteční i v příštím roce. Děti nadchla zejména tajuplná noc v muzeu, při které se setkaly s duchem v Chebu zavražděného Valdštejna, a výtvarná dílna, při které si vyzkoušely různé techniky. Z modelovací hmoty vytvářely zvonečky a mističky, malovaly na hedvábí, barvičkami na sklo zdobily fólie nebo vyráběly smaltované šperky.