Od září bude v Chebu fungovat program Dětská skupina Batole. Ta bude pracujícím rodičům nahrazovat jesle, které citelně chybí.

„Dětská skupina, kterou podpořil Evropský sociální fond, nabídne péči pro dvanáct dětí od jednoho roku do šesti let," informovala ředitelka Dětské skupiny Martina Paboučková s tím, že o děti se budou starat plně kvalifikované pečovatelky, které povedou děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. „Počítáme s tím, že skupina bude fungovat v rozsahu minimálně osmi hodin denně," uvedla. „Přesnou otevírací dobu zatím nevíme, rádi bychom vykomunikovali s rodiči, jaký čas by pro ně byl nejvhodnější, a podle toho se budeme snažit maximálně přizpůsobit většině." Právě k otevírací době se, mimo jiné, budou moci rodiče vyjádřit na informačních schůzkách, které se uskuteční ve čtvrtek 30. června od 9 hodin a následně od 16.30 hodin v novém sídle Klubíčka v Křížovnické ulici. Na děti čeká podobný režim jako v ostatních předškolních zařízeních. „Mezi aktivity patří například pohybová, rozumová, estetická či etická výchova. Činnosti jsme přizpůsobili nejen věku a schopnostem dětí, ale i tématu," uvedla. Dítka se tak budou seznamovat s prostředím a novými kamarády formou programu Kamarádi podzimu. V bloku Tajemství zimy pak prožijí vánoční tradice, adventní zvyklosti nebo si upečou cukroví. „Čeká na ně také pěstování zeleninky, poznávání zvířátek, bláznivá olympiáda nebo cesta kolem světa," sdělila ředitelka. Klubíčko se přestěhuje z neoblíbené Karlovky, kde nemělo dostačující prostory, do bývalého intru v Křížovnické ulici co nejdříve a kromě dětské skupiny by rádi v novém sídle vytvořili multigenerační centrum, které se nebude orientovat jen na malé děti, ale také na dospívající mládež a případně i seniory.