Rada Karlovarského kraje odsouhlasila veřejnou zakázku na obnovu střechy, zateplení objektu a provedení hydroizolace.

„Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Budovu dětského domova čeká zateplení a dojde i k výměně střešní krytiny. Zároveň jsme museli řešit problém se zvýšenou vlhkostí soklového zdiva v místě anglických dvorků. Zde bude provedena dešťová kanalizace, drenáž a hydroizolace. Realizace stavebních prací bude probíhat za plného provozu dětského domova s tím, že očekáváme, že v prosinci letošního roku by mělo být vše hotovo,“ upřesnil radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Přemisťování cykloboxů.
Cykloboxy v Chebu mění místo, budou před nádražím

V Dětském domově Karlovy Vary a Ostrov, který je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, v současné době působí třináct rodinných skupin. Dvě fungují v Ostrově, stejný počet bychom je také v Karlových Varech – Tašovicích, v Dalovicích a v Mezirolí.

V Plesné jich pak mají nejvíce, a to celkem pět. O děti se v rodinné skupině starají zpravidla tři pedagogičtí pracovníci a dvě noční tety či strejdové. Nejen vybavením, ale celým způsobem života v domově, se organizace snaží co nejvíce přiblížit životu v běžných rodinách. Ačkoliv při tvorbě dlouhodobé koncepce vychází z přesvědčení, že ústavní výchova nemůže být nikdy, při sebelepší vůli, skutečně dobrým řešením, mohou však nastat okamžiky, kdy v danou chvíli, za daných okolností a na jasně definovanou dobu je to z hlediska zájmů dítěte řešení nejvhodnější.