Pro děti od 8 do 16 let je přichystaný bohatý a naučný program. „Policie České republiky je připravena s ukázkami práce policejních psovodů, dále budou moci návštěvníci nahlédnout do policejního auta, podívat se na výstroje a chybět nebudou ani soutěže a kolo štěstí,“ sděluje vedoucí sociální pracovnice Dětského úsvitu v Chebu Sonia Sudimacová s tím, že na místě budou i superhrdinové a ochránci, kteří pomáhají zraněným a opuštěným zvířátkům. „S neziskovou organizací spolupracujeme velmi rádi. Myslím si, že propojení zvířecího a dětského světa je velmi prospěšné. Dělat osvětu je moc důležité. Dnešní svět nabízí nepřeberné množství zábavy a k přírodě si mnozí poté hledají cestu hůř, přitom navracet se k přírodě by mělo neodmyslitelně patřit ke každému z nás. Součástí programu bude tedy povídání zábavnou formou o tom, co dělat, když jsem v kontaktu se zraněným a volně žijícím zvířetem,“ uvádí správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup.

Tuto sobotu se mohou výletníci svézt retro autobusem přímo z Národní přírodní rezervace Soos. Muzejní dráha na SOOS nejezdí a proto město Františkovy Lázně společně se Soosem připravili pro místní i turisty zajímavý okruh Chebskem.
Chebskem jezdí autobus z roku 1967, svézt se můžete i vy

„Děti jsou vedeny také k úctě a lásce k přírodě, ke všem živým tvorům. Za tímto účelem jsme do programu přizvali kromě řady spolupracujících subjektů i naše zvířátkové přátele, kterým říkáme zvířátkoví „velvyslanci“. Jsme přesvědčeni, že toto je jedna z cest, jak žít život plnohodnotněji, smysluplněji a nespadnout do sítě destruktivních postojů, které vedou na scestí,“ pokračuje.

Projekt je zaměřený na děti a mladistvé ve věku 8 až 16 let. „Cílíme na děti a mladistvé, kteří žijí, nebo jsou reálně ohroženi sociálně- patologickým prostředím, rizikovými jevy a vykazují nebo mají sklon k různým závislostem jako je predelikventní a delikventní chování, žijí v závadovém prostředí, mají poruchy chování, tendence k sebepoškozování, záškoláctví a parazitujícímu způsobu života,“ vysvětluje Sudimancová s tím, že projekt cílí i na děti a mladistvé, kteří nejsou ohroženi výše uvedenými jevy, ale mají zájem o účast v daném projektu a je pro ně svým zaměřením vhodný a přínosný. „A poté jsou naší cílovou skupinou také děti a mladiství, kteří absolvovali program v roce 2021, získali cenné zkušenosti a dovednosti, stali se Strážci Majáku a chtějí se nadále plnohodnotně rozvíjet, být pro druhé vzorem,“ uvádí.

Jedna z nejstarších a největších přírodních rezervací v regionu je Kladská.
FOTO: Nádherné stezky, čistá příroda. Taková je rezervace Kladská

Podle Sudimacové je cílem projektu také prohlubování morálního vědomí, zvnitřnění si etických hodnot a principů. „ Přejeme si zvýšit právní povědomí a jeho účinné uplatňování v praxi. Chceme, aby určená skupina rozpoznala rizika a hrozby, a to včetně rizik a hrozeb skrytých v kyberprostoru. Také si přejeme eliminovat závislostní, destruktní, predelikventní a delikventní chování. I tím vlastně zvyšujeme osobní pocit bezpečí a snažíme se vytvářet bezpečné klima pro soužití s druhými,“ přibližuje danou problematiku.

Respektování práv svých i druhých a nevolit cestu agrese a násilí je dalším aspektem. „Děti motivujeme k tomu, aby se chovaly podle hesla: Morální je normální,“ uzavírá Sudimacová.