Chebská národopisná kamna Willyho Russe patří do Lokte, nebo do Chebu? To je otázka, která v kraji čeří emoce. I přes otevřený dopis loketského místostarosty a náměstka hejtmana Petra Zahradníčka Chebští trvají na svém není důvod kamna přesunout do Lokte.

Zajímavé dokumenty k této kauze, která se táhne už od 90. let 20. století, lze najít například ve Státním okresním archivu v Chebu. Je zde třeba korespondence ředitele Národopisného muzea Josefa Haniky s Willym Russem. Muzeum mělo vzniknout v chebském františkánském klášteře a kamna měla být jedním z hlavních ‚taháků'. To potvrdil také ředitel chebského archivu Karel Halla. „Z dochovaných archiválií lze jednoznačně dovodit objednávku Národopisného muzea. Kamna měla být jedním z jeho hlavních exponátů," uvedl.

Z korespondence vyplývá, že Josef Hanika si sám řekl, jak mají kamna vypadat a jaké motivy mají být použité. V archivu jsou uložené také dopisy, které dokazují, že se Chebští o jejich návrat do města snažili hned po válce. Willy Russ jim na první z těchto pokusů odpovídá 3. března 1946 tedy v době, kdy již věděl o svém odsunu. V dopisu píše, že jsou kamna již od roku 1944 připravena k převozu, celý jeho ateliér byl však zajištěn místní správní komisí, je tak třeba se obrátit na ni. Dokumenty také ukazují, kdo kolik zaplatil.

„Neznám podrobnosti smluv a nových vztahů, ale písemnosti z našeho archívu dokládají, že kamna vznikla jednoznačně na objednávku místního Národopisného muzea pod vedením Josefa Haniky," shrnul ředitel chebského archivu Karel Halla.

Město Cheb se také ohradilo proti tomu, že by mělo zájem získat kamna do svého vlastnictví.

„Naše snaha není stát se vlastníkem kamen," sdělil chebský starosta Petr Navrátil. „Trváme na tom, že jsme nenašli důvod, proč by je měl vlastnit Loket. Nikdy je nevlastnil, kamna tam byla pouze uložená," dodal s tím, že by mohlo jít o precedentní záležitost v tom, že by se města měla začít bát, co se stane, když kraje začnou darovat sbírkové předměty někomu jinému. Podle informací Deníku měla být kamna v Lokti uložená, protože šlo o svozové místo. Kamna v současné době vlastní Karlovarský kraj, respektive Muzeum Cheb, které sbírku spravuje / kraj zřizuje. A co na žádost Lokte o kompletaci takzvané Loketské sbírky a darování 420 předmětů a glazovaných kamen Willibalda Russe říkají zástupci chebského muzea? „ V roce 1980 byl chebskému muzeu nabídnut státním hradem Loket soubor 294 předmětů, nikoliv tedy 420, z ateliéru krásenského sochaře Willibalda Russe, které vyřazoval správce hradu, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, ze svého majetku," uvedl Zbyněk Černý, zástupce ředitele Muzea Cheb. „Chebské muzeum, které některé z prací sochaře již vlastnilo, se rozhodlo doplnit svou sbírku a projevilo o nabízené předměty zájem. V souladu se stanoviskem MK ČSR z 21. května 1980 byly předměty převedeny Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, státní hrad Loket, do sbírek chebského muzea hospodářskou smlouvou č. 3022/82 a 2062/82 z roku 1982," dodal.

Jak celý problém dopadne, zajímá řadu lidí. Podle zdroje obeznámeného s celou kauzou je ale spor bouře ve sklenici vody. „Pokud by existovala právní argumentace na navrácení kamen do Lokte, nežádalo by město Loket o jejich darování, ale o vydání," sdělil. 

Otevřený dopis Petra Zahradníčka najdete zde.