„Nově vznikající rezervace je nejzápadnější v České republice a zároveň první v Karlovarském kraji. Zároveň jde o třetí rezervaci, která vznikla díky místním samosprávám. První vytvořily před několika lety Dobřany na Plzeňsku a druhou v loňském roce Krnov v Moravskoslezském kraji,“ zmínil Dalibor Dostál z ochranářské společnosti Česká krajina, která pro novou rezervaci bezplatně poskytla divoké koně. „Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky. Jsme rádi, že se touto cestou pustila další radnice,“ doplnil.

V nové rezervaci čekal na divoké koně čerstvě napadlý sníh. „Obec Krásná děkuje společnosti Česká krajina za zapůjčení tří divokých koní, kteří budou mít svou novou domovinu ve Štítarech. V rámci projektu ‘Štítary, centrum lokální biodiverzity‘ bude cílem jejich pobytu v této lokalitě pastevní management a ochrana životního prostředí. Na naše nové ‘sousedy‘ se již všichni moc těšíme, pokusíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro klidný a spokojený život,“ uvedl Luboš Pokorný, starosta obce Krásná.

Ilustrační fotografie.
Karlovarský kraj podpoří začínající podnikatele vouchery za 28 milionů korun

„Naším cílem je vdechnout nový život znehodnoceným travnatým a mokřadním plochám na území bývalé obce Štítary u Krásné. Zavedením extenzivní pastvy exmoorských koní na ploše 10 hektarů zlepšíme biotopy, které jsou důležité pro výskyt některých kriticky ohrožených druhů např. hnědáska chrastavcového nebo perlorodky říční. Zapojením veřejnosti zvýšíme povědomí místních obyvatel i turistů o významu našeho přírodního a kulturního dědictví,“ doplnila ochranářka Erika Smrtová, která projekt iniciovala.

Rezervace u Aše je třináctou lokalitou pro velké kopytníky, která vznikla v České republice. Další dvě rezervace na severu a jihu Čech nyní čekají na příjezd zvířat z Milovic. Ty jsou plánovány na příští týdny. Projekt s názvem "Štítary, centrum lokální biodiverzity" je realizován z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Green Belt - BEST Belt. Příjemcem podpory a realizátorem projektu je obec Krásná.

lustrační foto.
Koledy s Deníkem zazní napříč Karlovarským krajem, už ve středu 13. prosince

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.