Počínaje 1. lednem letošního roku si pacienti v nemocnicích oddechli. Ústavní soud zrušil stokorunový poplatek, který museli za denní hospitalizaci platit.

Jenomže tato povinná platba před tímto datem zůstala v platnosti, a pokud ji pacienti nemocnici dosud neuhradili, mohou je čekat vážné právní a nakonec i existenční problémy.

V Karlovarské krajské nemocnici (KKN) činí pohledávky po splatnosti k 30. červnu letošního roku přes dva miliony korun. Dluhy přes půldruhého milionu eviduje nemocnice déle než jeden rok, přes 362 tisíc korun činí nové pohledávky. „Nemocnice je samozřejmě vymáhá. Volíme k tomu různá řešení, od výzvy k úhradě až po právní cestu. Pacienta o pohledávce nejprve písemně vyrozumíme, a pokud opakovaně nereaguje, pak následují právní kroky. A to se všemi důsledky," zdůraznil Vladislav Podracký, mluvčí KKN. V té nejhorší variantě by tak vyléčený pacient mohl čelit i exekuci.

Lidé, kteří neuhradili poplatek za hospitalizaci, ale tvoří pouze část seznamu dlužníků. Nemocnice se potýká i s nedobytnými pohledávkami. „Vymáhat platbu za ošetření cizinců s bydlištěm mimo Českou republiku nebo od nepojištěných nemajetných osob, tedy bezdomovců, je velmi složité. Stejně tak komplikované je to u firem, které zbankrotovaly. Například letos v dubnu jsme tak museli odepsat nedobytné pohledávky v hodnotě přibližně čtyřicet tisíc korun," vysvětlil mluvčí Podracký.

Regulační poplatky

Rozhodnutím Ústavního soudu došlo ke zrušení regulačních poplatků za každý den lůžkové péče (hospitalizaci) od 1. ledna 2014.

Ostatní regulační poplatky zůstávají v platnosti, tedy:

- 30 Kč za recept

- 30 Kč za ambulantní ošetření a

- 90 Kč za využití pohotovostní služby