„Jistě to má co dělat s celostátní klesající porodností," informoval tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „U předškolních dětí je trend jejich počtu sestupný. Takže jsme počítali dopředu s tím, že se množství předškoláků u letošního zápisu do základních škol o něco sníží. V mateřských školách je naopak mládeže pořád hodně. To jsme chtěli řešit výstavbou nové školky, ale nakonec jsme se dohodli na tom, že rozšíříme kapacitu u některých mateřských škol, které v Aši už stojí."

Zajímavé je, že nejobsazenější byla vždycky základní škola v Kamenné ulici. Tam se letos k zápisu dostavilo 70 dětí. Oproti tomu do školy v Hlávkově ulici přišlo 77 předškoláků. Po dlouhé době se zde tedy poprvé otevřou tři třídy.

Podle Milana Vrbaty je možné, že k naplnění základní školy v Hlávkově ulici pomohlo také to, že vzniklo v její blízkosti mnoho rodinných domů, které zasahují až do Mokřin. „Myslím si, že celkový pokles počtu ratolestí u zápisu do základních škol nemá co dělat se snížením počtu ašských obyvatel," uvedl Milan Vrbata. „Aš je totiž jedním z mála měst v Karlovarském kraji, kde počet občanů neustále narůstá." (wun)