Na místě už dokončují pouze drobné úpravy okolí, kdy se musí dodělat chodník podél garáže k dětskému hřišti. Vše je tak připraveno pro novou cisternu, která by měla dorazit podle plánu v polovině prosince 2017. Protože zamýšlená cisterna byla příliš dlouhá, bylo nutné rozšířit stávající výjezdové garáže ještě o jedno stání.

Stávající garáž pro starší CAS32 byla v tomto směru také nevyhovující, z důvodu malého prostoru kolem vozidla. Do větší garáže se vejde nyní více požárního vybavení.

Parkování na chebském náměstí Krále Jiřího.
Parkování nejen pro rezidenty