Finančně nejnáročnější v letošním roce je statické zajištění silnice II/210 na Sokolovsku v úseku od sokolovské části Vítkov - lom směr Podstrání za zhruba 90 milionů korun.

„Rekonstrukce a opravy krajských silnic nikdy nekončí, některé akce jsme zahájili už v minulém období a pokračujeme v nich i letos. Jakmile to počasí umožní, začnou také práce na nových opravách. Jednou z nich je právě úsek lom – Podstrání, kde je třeba rozšířit silnici, položit nové asfaltové souvrství a vystavět opěrné zdi. V červnu by pak měla skončit jedna z největších investic na krajských silnicích v poslední době, a to obchvat Mariánských Lázní,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

V letošním roce se také uskuteční například modernizace silnice v úseku Vladořice – Močidlec financovaná s příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního programu. S podporou ze SFDI dojde k rekonstrukci mostu v Milhostově a v Rotavě. V plánu je i druhá etapa statického zajištění silnice ze Stříbrné na Bublavu a modernizace křižovatky Cheb, Hradiště.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje také vybírá poskytovatele úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů oprav silnic na nadcházející období do roku 2027, kdy bude možné čerpat další finance z EU. „Jedná se o úvěrový rámec ve výši jedné miliardy korun, přičemž zhruba 500 milionů se plánuje využít na předfinancování projektů s evropskou dotací, dalších 500 milionů bude rozloženo na realizaci souvislých oprav, mostů, součástí a příslušenství silnic II. a III. tříd v Karlovarském kraji v období let 2021 až 2027,“ upřesnil Jan Bureš s tím, že pro čerpání úvěru musí mít KSÚS nastaveny co nejvýhodnější podmínky.