V těchto dnech právě začala rekonstrukce komunikace v Horních Dvorech za zhruba 5 milionů korun. Její součástí je i vybudování nových chodníků, veřejného osvětlení či dešťové kanalizace.

„Co se výše investice týká, tak největšími letošními akcemi budou celkové rekonstrukce ulic Zemědělské v Hájích a Na Návrší na Švédském Vrchu, které by podle projektů měly přijít na 16 a 13 milionů korun. Vedle oprav samotné vozovky se i zde budou dělat například nové chodníky a kanalizace. V případě Zemědělské se počítá rovněž s úpravami nepřehledné křižovatky u školky," uvedl chebský místostarosta Pavel Hojda.

Obě rekonstrukce bude spolufinancovat kraj, který je vlastníkem zmíněných komunikací. Po dokončení úprav by pak měly být převedeny na město.

Na velkoplošné opravy povrchů vozovek je v letošním rozpočtu vyčleněno 10 milionů korun. Oprav by se přitom měl dočkat například úsek Písečné mezi křižovatkami s Dyleňskou a Osvobození, část Wolkerovy od Kauflandu po Pražskou, Zámecká ulice v Podhradu nebo komunikace v Horním Pelhřimově směrem na Zelenou horu.

„Podle odhadů by tyto opravy měly celkově stát téměř 13 milionů. Vysoutěžené ceny však bývají obvykle nižší, takže částka, kterou máme v rozpočtu, by mohla stačit," poznamenal místostarosta.

Před několika dny město Cheb dokončilo také rekonstrukci Libušiny ulice po křižovatku s ulicí Brandlovou u Západočeského divadla v Chebu. Tam došlo k výměně celého asfaltového povrchu.