Pytlový svoz odpadu už v Chebu funguje v řadě lokalit a mezi občany má úspěch. Ne vždy ale obyvatelé dodržují všechny zásady. Tímto způsobem se totiž třídí jen plast a papír. A navíc jen do igelitových pytlů.

„Poslední dobou se stává, že lidé do pytlů dávají například také plechovky a sklo. To je velmi nebezpečné pro pracovníky svozové firmy, kterým hrozí pořezání," vysvětlil Martin Dvořák z oddělení místního hospodářství chebské radnice.

Do pytlů, které se v den svozu dávají na chodník před dům, je především třeba vkládat pouze papírový a plastový odpad.

Veškerý vytříděný papír a plasty je nutné před dům odložit pouze v igelitových pytlích, ty jsou zájemcům zdarma k dispozici v Turistickém infocentru na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

„Lidé část odpadů občas odkládají na chodník vedle pytlů. Po ulici pak poletují papírky a plastové obaly. Ze stejného důvodu je třeba pytel zavázat. Stačí na konci udělat uzel, případně ho převázat provázkem," doplnil Martin Dvořák.

Pytlovým systémem se plasty a papír separují ve všech lokalitách města se zástavbou rodinnými domy, kde bývá docházková vzdálenost ke stanovištím kontejnerů na tříděný odpad vyšší než třeba na sídlištích.

Pytlový systém funguje například na 'starém' Zlatém vrchu, v části Chebu kolem divadla, v Hájích, Podhradu či na Švédském Vrchu. Pytlový svoz separovaného odpadu v Chebu funguje od května 2012. Hlavní cíl města je zřejmý: udělat vše pro to, aby lidé odpad opravdu třídili a na skládky se nakonec vyváželo jen minimum komunálního odpadu.