Už na jaře letošního roku bude moci laická veřejnost vstoupit do podzemní štoly pod vyhaslou sopkou Komorní hůrkou. Na sklonku roku to povolil báňský úřad. Nyní bude město Františkovy Lázně a Geofyzikální ústav jednat o tom, kdy přesně se brány do podzemí udělají. Pokud vše půjde podle plánu, měli by tam první návštěvníci vstoupit už na konci dubna.

„Mám obrovskou radost, že se podařilo štolu pod sopkou otevřít pro veřejnost,“ říká seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Báňský inspektor celou vykopanou chodbu zkontroloval. Na základě toho pak vydal protokol, že důlní dílo je v pořádku a že tato chodba byla uvedena v registru ostatních důlních děl v České republice,“ vysvětlil Milan Brož.

Odborníci také sestavili provozní řád a uvedli, kteří lidé budou ve štole provádět technický dozor.

Jedním z nich bude pracovník stavebního úřadu ve Františkových Lázních a druhým pak přímo Milan Brož. Oba už prošli také speciálními testy, které jsou k tomu potřeba.

„Jsem za to moc rád, protože naším cílem bylo tento historický skvost veřejnosti zpřístupnit. Jedná se o první důlní dílo budované pro vědecké účely na světě a já to vnímám jako jednu z dalších jedinečností Františkových Lázní. Také mne těší, že více než tříletá práce na tomto projektu došla do zdárného konce,“ sdělil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

„Štolu bychom chtěli veřejně otevřít 24. dubna na svátek svatého Jiří, kdy podle pranostiky z podzemí vylézají hadi a štíři,“ poznamenal Milan Brož.