Do ulic vyrazili nejen policisté, strážníci a hasiči, ale také pracovníci živnostenského úřadu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a chebský místostarosta Jiří Černý, v jehož gesci je řízení městské policie. „Akce byla zaměřena především na drogy, rušení nočního klidu, alkohol u mladistvých, protipožární opatření a kontrolu dokladů, souvisejících s živnostenskou činností,“ uvedla mluvčí chebského úřadu Simona Liptáková. „Zjištěno bylo několik případů podávání alkoholu mladistvým osobám. Do akce byl nasazen služební pes na vyhledávání drog, zajištěno a následně řešeno bylo několik osob. Řešeny byly i nedostatky protipožárních opatření a průchodnosti únikových cest v provozovnách, nebo také problémy s dokumenty potřebnými k provozování živnosti,“ doplnila mluvčí. Podle jejích slov lze akci považovat za úspěšnou a bude se jistě opakovat.