Lidé tak platí sedm set korun, a to od roku 2013. „Město nemusí ke zvýšení poplatku přistoupit také díky poměrně příznivému vývoji odpadového hospodářství v Chebu v uplynulých dvou letech," sděluje mluvčí Chebu Simona Liptáková.

Oproti jiným městům nedošlo k razantnímu nárůstu množství směsného odpadu. „To se dá vysvětlit tím, že kvůli covidu lidé daleko více pobývali doma a v důsledku toho vyprodukovali i více odpadu. V Chebu ale naopak díky zlepšujícímu se třídění množství směsného odpadu v posledních dvou letech dokonce mírně klesá," pokračuje.

Přímý přenos Adventního benefičního koncertu České televize pro Hospic svatého Jiří v Chebu a Tachově byl nadmíru úspěšný.
Benefiční koncert pro Hospic svatého Jiří v Chebu přinesl rekordní částku

Náklady na svoz se daří držet na uzdě. „K dobrým výsledkům přispělo například zavedení nového systému svozu odpadů v lokalitách se zástavbou rodinných domů v průběhu roku 2020, jehož cílem bylo právě zlepšení třídění, nebo neustálé rozšiřování počtu nádob na separovaný odpad, které jsou po městě rozmístěny. Svoz odpadu stojí město ročně zhruba třicet pět milionů korun. Na dalších přibližně čtrnáct milionů pak přijde provoz sběrných dvorů, úklid černých skládek či vyvážení odpadkových košů," dodává Liptáková.

Celkové náklady na likvidaci odpadu se tak pohybují kolem částky 1300 korun na jednoho občana.