Dobráci z Mnichova, Drmoulu, Lázní Kynžvartu, Staré Vody, Dolního Žandova a Milíkova se opět sešli v Tachovské Huti na pozemcích Zemědělského dvora Berbera, aby si zopakovali spoustu situací, které se jim při zásahu mohou hodit. „Už dříve jsme cvičili na dřevěných boudách práci s motorovou pilou a rozřezávali dřevěné konstrukce," informoval velitel Hasičské záchranné stanice v Mariánských Lázních Martin Gaier. „Tentokrát jsme tedy provedli dorozebrání střešních konstrukcí a následně jsme jednu z místností budovy zapálili."

Dobráci tak měli možnost vidět, jak se vyvíjí požár. Vyzkoušeli si také použití termokamery. „Měli také možnost seznámit se s 3D hašením," přiblížil Martin Gaier. Takzvané 3D vodní hašení je vlastně aplikace krátkých střiků vody nad oheň. „Hasiči mohli díky měření teploty vidět, jak tento způsob ochladil místo požáru o 150 stupňů," uvedl velitel. Jednotky dobrovolných hasičů se seznámily také s hydroventilací, což je odvětrání horkého kouře zevnitř tak, že se proud vody stříká ven z okna. Nad kontrolovaným požárem bděly tři proudy, které hlídaly, aby se požár dřevěné boudy nerozšířil.

Odborná příprava přitom nebyla pro hasiče nic jednoduchého. U požáru byli samozřejmě v ´plné polní´ a žár v kombinaci s krásným letním počasím byl téměř vražedný. „I to pro ně byla cenná zkušenost," usmál se Martin Gaier.

Dobráci se odborným přípravám v terénu věnují už jedenáctým rokem. „Praktické cvičení je pro ně velmi důležité a myslím, že za ta léta přinesly přípravy své ovoce. Zlepšila se nejen ústroj, ale také přístup dobráků samotných," dodal s tím, že velké poděkování si zaslouží profíci z Mariánek, kteří na odbornou přípravu dorazili ve svém volnu, samotní dobráci i vlastník objektu, který pravidelně svůj areál na tyto účely půjčuje.