Konkrétně si muži během dvou let zkusili stavění protipovodňových hrází, zabezpečení domů po vichřici, evidenci evakuovaných lidí a jejich vybavení, přípravu stanů nouzového přežití, zopakovali si první pomoc či záchranu osob z vodní hladiny.

„Jde také o to, jak mezi sebou sbory komunikují a jak se domluví,“ poznamenal Martin Gaier, velitel stanice Mariánské Lázně a jeden ze školitelů.
„Vyškolené jednotky budou nyní připravené pomoct kdekoliv na území Karlovarského kraje,” upřesnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Martin Kasal.

„Smyslem výcviku je připravit vybrané jednotky hasičů, které budou zajišťovat veškerou pomoc při mimořádných živelních katastrofách. Vyškolené jednotky z Luxoru se budou starat o zázemí ohrožených obyvatel a udržování pomoci,” vysvětlil Kasal.
V Karlovarském kraji je vytipováno šestnáct jednotek dobrovolných hasičů.