„Sbory dobrovolných hasičů odvádějí na území kraje obrovsky záslužnou práci, které si velmi vážíme. Starají se o bezpečnost nás všech, nechtěli jsme proto zamítat žádnou z podaných žádostí a přiklonili jsme se k variantě dofinancování programu, které ještě musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo. Jde nám především o zajištění kvalitních podmínek a komfortu při provádění zásahu. Dohromady uspokojíme 94 žádostí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rada Karlovarského kraje na svém posledním květnovém zasedání totiž schválila návrh rozdělení dotací na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Kvůli vysokému počtu žádostí došlo k navýšení původní alokace o 3,6 milionu korun, kraj tak ze svého rozpočtu vyčlení celkem 17,2 milionu korun. Díky poskytnutým financím si hasiči budou moci také rozšířit řidičská oprávnění či pořídit vybavení pro lepší komunikaci v rádiové síti.