Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Přístavba školy vznikla na místě zbouraných kůlen, které dříve využívala obec a Lesy Drmoul. „Šlo o velký úspěch a jsme rádi, že se to podařilo. Architektonicky jde o skromné a pokorné dílo, které respektuje původní objekt školy a jejího okolí,“ informoval starosta Drmoulu Josef Švajgl. V budově vznikly dvě třídy pro družinu a další výuku. Navíc se uvolnilo místo v původní budově a zlepšilo se zázemí pro pracovníky školy. Náklady na přístavbu činily zhruba 7,5 milionu korun.

V Základní a mateřské škole se podařilo opravit podlahy, vyměnit podlahové krytiny a kotle. „Na tuto akci jsme získali dotace,“ řekl starosta. Výměnou kotle došlo k úspoře provozních nákladů. Obec nechala díky dotacím vyměnit kotle i v hasičské zbrojnici a v kulturním domě.

Senior taxi do Drmoulu zajíždí od léta loňského roku. „Podepsali jsme smlouvu o poskytování této služby i ve správním území naší obce s městem Mariánské Lázně,“ sdělil Švajgl. O službu ale k jeho překvapení příliš velký zájem není. „Je to škoda, čekali jsme větší ohlas. Bohužel spousta lidí cítí jakýsi stud si o senior taxi říct. Bojí se požádat o pomoc. Několik našich občanů senior taxi využívá. Osobně si myslím, že jde o skvělou službu a bylo by skvělé, kdyby se její obliba rozšířila.“

Zásadní změnou bylo dokončení obchvatu obce. Přeložka začala fungovat ve zkušebním provozu loni v červnu. Mnozí občané už ani nevěřili, že se ho dočkají. „Obchvat byl klíčovou akcí a hodně nám ulevil. Tranzitní doprava je pryč a došlo k velkému poklesu počtu projíždějících automobilů,“ uvedl starosta.

Drmoul se tak stal klidnou lokalitou lákající nové obyvatele. „Stavebních parcel ale příliš v majetku nemáme. Pozemky nabízí soukromí developeři, kteří se tady snaží stavět. Počet obyvatel roste zhruba o dvě procenta ročně,“ řekl. Podíl na tom má podle jeho slov nejen obchvat, ale také skutečnost, že v blízkých Mariánských Lázních jsou omezené možnosti individuální výstavby. Lidé se tak stěhují do bezprostřední blízkosti, kde jsou dojezdové vzdálenosti minimální.

Drmoul je jednou z obcí, která se snaží fungovat v souladu s přírodou. Už děti v mateřské škole a později ve škole základní vědí o ekologii více než mnozí dospělí. Ne nadarmo má místní zařízení titul Ekoškola. A na zeleň a životní prostředí nezapomíná ani samotná obec. U obchvatu obce byly vysazeny javory, které jakmile vzrostou, vytvoří pěkný krajinotvorný prvek. Z dotace ministerstva životního prostředí Lesy Drmoul zase vysadily 30 javorů podél historické cesty spojující obec a obecní lesy.

Drmoul se také zapsal do interaktivní mapy iniciativy Sázíme budoucnost. Na výsadbě 50 javorů se podíleli zástupci spolků, firem a občanů z obce a okolí. A nechyběli ani místní školáci. „Letos budeme s podporou kraje dosazovat aleje, kde nám pár stromů uschlo,“ přiblížil plány starosta.

A do budoucna plánují v Drmoulu vybudovat také nádrže na dešťovou vodu, která by sloužila pro zalévání místní zeleně.