Po spokojeném padesátiletém manželství se najednou dostala chebská 83letá seniorka do svízelné situace. Muž zemřel a vdovu nenapadlo, že by měla přehlásit elektřinu a plyn na sebe. Proto se stalo, že když přišla složenka s přeplatkem, důchodkyně ji marně předkládala úřednici. Dozvěděla se, že musí manžel přijít osobně.

„Jak jsem to měla udělat?“ ptala se seniorka. „Muž byl zpopelněn. Měla jsem popel vysypat úřednici na stůl? Možná je dobrá ve skládání puzzle,“ neztrácela smysl pro humor. „Když jsem složenky platila, bylo to všem jedno. Kdo mi poradí? Ti na úřadě určitě ne, mají milion předpisů, ale pomoc pro obyčejné lidičky v nich není,“ zakončila.

„Chápeme, že v tomto případě zákaznice nechtěla vyřizovat další záležitosti spojené s úmrtím svého manžela. Pro vyplacení případného přeplatku je však nutné odběrné místo převést na nového zákazníka - manželku,“ uvedla mluvčí RWE Simona Hladíková.

„Paní musí doručit na naše kontaktní místo, například zákaznickou kancelář v Chebu, úmrtní list manžela. Pokud už je před notářským rozhodnutím jasné, na kterého z dědiců přejde nemovitost, je možné dodat do zákaznické kanceláře čestné prohlášení, ve kterém uvede, že je dědicem zemřelého zákazníka. To je možné dodat ihned společně s úmrtním listem. Vzor formuláře najdou zákazníci na internetových stranách www.rwe.cz. Po provedení převodu odběrného místa nic nebrání vyplacení přeplatku,“ sdělila. Podobný postup platí i v případě ČEZ.

Jak postupovat

Na internetových stránkách www.rwe.cz. či www.cez.cz vyhledat formuláře čestného prohlášení, že je vdova či vdovec dědicem zemřelého plátce, a připojit k němu úmrtní list. Doklady je možné zaslat e–mailem, u ČEZ je třeba připsat aktuální stav elektroměru. Další z možností je vypravit se do zákaznické kanceláře, ať už RWE nebo ČEZ, s úmrtním listem plátce a svým občanským průkazem. Je možné napsat plnou moc pro někoho blízkého, kdo převod vyřídí. Úředníci u přepážky ochotně pomohou.

„Paní má tři možnosti,“ uvedl mluvčí Martin Sobotka. „Poprosí někoho, aby jí to zařídil přes internet, stačí stáhnout z www.cez.cz v sekci Formuláře – Žádost Smlouvu o sdružených službách dodávky – domácnost a Čestné prohlášení z webu www.cezdistribuce.cz. To vyplní, naskenuje a pošle mailem na cez@cez.cz , do kterého napíše aktuální stav elektroměru. Paní přijde poštou obratem nová složenka s přeplatkem už na její jméno. Nebo vyplní pro osobu blízkou plnou moc, dá se najít také na www.cez.cz nebo volně napsat, a pošle někoho do zákaznického centra v Chebu. Za třetí je možné se osobně vypravit do zákaznického centra v Chebu a vzít si s sebou občanku a úmrtní list manžela. Na přepážce jí rádi a ochotně vše vyplní,“ informoval.