„Prostřednictvím virtuální prohlídky bude možné na dálku postupně procházet celým krovem,“ informovala Marcela Brabačová, předsedkyně Nadačního fondu Historický Cheb. „V krátkých tematických videích se od průvodce dozví mnoho zajímavých informací.“ Průvodcem je stavební historik Michal Panáček, který s městem a Nadačním fondem Historický Cheb spolupracuje na projektu krovů už od roku 2015.

„V jednotlivých dílech se zájemci dozvědí bližší informace o samotném krovu, o tradiční tesařské práci a postupu zhotovení celého krovu,“ řekla Marcela Brabačová. Kromě toho zjistí význam krovu pro celou stavbu, způsob opracování a spojování jednotlivých dřevěných prvků nebo jaké se používaly tesařské značky.

„V závěru dokumentu nebudou chybět ani informace o druzích střešní krytiny a jejich použití. Věříme, že se virtuální prohlídka díky svému ojedinělému obsahu stane přitažlivým a užitečným nástrojem propagace nejen krovů, ale i samotné tradiční tesařské práce,“ dodala.

Krov kostela Zvěstování Panny Marie františkánského kláštera byl postavený na počátku 16. století a je jedním z největších zachovaných historických krovů v České republice. Právě město Cheb se označuje za město historických krovů. Komplex v něm nalezených a katalogizovaných dřevěných konstrukcí je v České republice zcela mimořádný. Prohlídková trasa Pod střechami chebských domů je jedinou v republice.