Vzácné dokumenty, které během uplynulých dvaceti let zmizely z chebského archivu, se nyní objevily v Rakousku. Tamní státní zastupitelství ale odmítá archiválie zajistit. Tuto informaci potvrdila chebská policejní mluvčí Martina Hrušková.

„Ano, mohu potvrdit, že jsme obdrželi zamítavé stanovisko z rakouské strany k zajištění předmětných archiválií,“ uvedla.
Zloděje nezajímal obsah dokumentů, ačkoliv se jedná o velmi vzácnou korespondenci mezi městem Cheb a například panovníkem Karlem IV. Vzácnou proto, že král psal vždy jen jeden dopis, neexistují tudíž žádné kopie ani opisy.

Je prý jasné, že zloději šli chronologicky od 14. století a vybírali si od každého krále či císaře dokument, který měl zachovalou pečeť či podpis.
Na černém trhu se objevila zhruba jedna desetina z celkového počtu ztracených listin. Archiválií zmizelo asi tisíc kusů a jejich historická hodnota je nevyčíslitelná. Na černém trhu má originál cenu přibližně 250 tisíc korun.

Archiv v Chebu může samozřejmě dokladovat, že archiválie pocházejí z něj.
Už ve dvacátých a třicátých letech v něm působili archiváři, kteří si vzali papír po papíru a detailně popsali, co na daném dokumentu je, kolik má pečetí, jestli je to kopie, nebo originál, a zkráceně zapsali, co dokument obsahuje. Nehledě na to, že si na samotné dokumenty dělali tužkou poznámky o archivaci, datovali je a je na nich napsáno jméno archiváře.

„Když se nevrátí originál, máme alespoň sken, ale to je velice chabá útěcha,“ konstatoval ředitel Státního okresního archivu v Chebu Karel Halla už v době, kdy se dokumenty objevily na černém trhu.

„Celá záležitost z rakouské strany mi připadá velmi podivná. Jakýsi bezúhonný občan prohlásí, že koupil listiny v sedmdesátých letech od Pofisu (státní filatelistická společnost – pozn. redakce), ale nemá na to jediný důkaz,“ podivil se ředitel. „My samozřejmě v tlaku na navrácení věcí nepolevíme a celý náš postup koordinujeme s ministerstvem,“ dodal.

Kriminální policie se také nevzdává a případ i nadále šetří. „V případě, že bude ve věci jakýmkoliv způsobem rozhodnuto, budeme veřejnost informovat,“ doplnila Martina Hrušková.