Zařadila se tak mezi 13 škol v celé republice. Místní ani nedoufali, že by se žákovský parlament v poměrně malém zařízení mohl stát příkladem pro celý kraj.

„Máme z toho obrovskou radost," uvedla ředitelka Základní školy v Dolním Žandově Ivana Weinzettlová. „Jsme malá škola a ani jsme nedoufali v to, že se staneme jednou ze třinácti škol, které budou ukazovat směr dalším žákovským parlamentům.

Vzpomínám si, jak se mne v lednu 2011 pan inspektor zeptal, zda máme školní parlament, a já mu odpověděla ne, s tím, že o tom ani neuvažujeme. Po čtyřech měsících jsme ale už měli po volbách a parlament byl složený," dodala s tím, že poté dostali pozvánku od Centra pro demokratické učení (CEDU), aby se zúčastnili prezentace školních parlamentů.

Od té doby začali Dolnožandovští s CEDU aktivně spolupracovat a vyvrcholením bylo to, že se stali konzultačním centrem pro žákovské parlamenty v kraji.

Dolnožandovský školní parlament 'Čápata' je ve své práci velice aktivní. Jeho členům se podařilo už mnoho od sehnání peněz na šatní skříňky až po změny v některých učebnách.

Také Karel Karafiát z CEDU poznamenal: „Máme mnoho projektů na podporu žákovských parlamentů a výchovu dětí k demokracii. Baví nás to. Můžeme totiž pracovat přímo s dětmi. Pokud mohu hodnotit, tak školní parlament 'Čápata' je ten nejlepší z celé republiky," dodal.

„Jsme moc rádi, že jsme se stali konzultačním centrem pro žákovské parlamenty," poznamenal žák osmé třídy Martin Kudláč.

Co však budou Dolnožandovští ostatním školám zdarma nabízet? Budou to praktické zkušenosti se zakládáním a vedením žákovských parlamentů, konzultace, zájemci si mohou vyžádat metodické materiály pro práci se žákovskými parlamenty, mohou také nahlédnout do aktuální nabídky konzultačního centra a rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v tématu žákovských parlamentů.