Ta byla pořízena z peněz EU v rámci projektu, na němž pracovaly především učitelky druhého stupně. Všichni žáci se zájmem sledovali novou pomůcku. Žáci čtvrté třídy pojmenovali novou Smart tabuli 'pan Bedřich Chytrý'.