„Zastupitelstvo na svém posledním zasedání projednávalo žádost příspěvkové organizaci Sokolík, která požádala o bezplatný převod majetku stávající organizace Vilík, která patřila pod město Cheb. Tento převod byl zastupitelstvem jednomyslně schválen, a to bezúplatně. Jedná se o věci, které jsou nezbytně nutné pro zajištění samotné služby, která přechází pod Sokolíka,“ sděluje místostarosta Chebu s tím, že se jedná se především o mobiliář, kteří používají zaměstnanci nebo samotní klienti.

Pro Cheb to bude velká úleva, protože finanční nároky rok od roku rostou a pro město nárůst není únosný. Sociální služby typu Vilík obvykle podporují kraje nebo různé neziskové organizace. Celou situaci řešit v minulosti i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Jsme rádi, že se kraj k této věci postavil konstruktivně, protože služba Vilík sídlí ve vile v Dragounské ulici, která je v nevyhovujícím technickém stavu. Pro provozování sociálních služeb je svými dispozicemi nevhodná, takže jsme se s krajem domluvili, že by tuto nemovitost včetně zahrady převzali od 1. ledna 2023 včetně všech stávajících klientů a zaměstnanců,“ řekl starosta Chebu Antonín Jalovec.

Lidé si budou moci připomenout slavné osobnosti, které navštívili Mariánky.
Lidé si budou moci připomenout osobnosti, které navštívily Mariánské Lázně

Sociální službu město nehodlá rušit, potřebuje ji jen trochu usměrnit. „Netoužíme dosavadní službu úplně zlikvidovat. Pouze jsme avizovali útlum daných služeb proto, aby nebyli přijímáni další klienti, což by mohlo zkomplikovat jakékoliv změny a převod této služby. Jednali jsme na kraji s panem radním Pisárem o možnostech kooperace s krajem na dalším provozu," informoval starosta s tím, že kraj službu převezme v příštím roce.

Cheb předává nemovitost, kde sídlí DOZP Vilík bezúplatně. Kraj bude mít na starost zajistit další provozování této sociální služby a Vilík své služby díky podpoře kraje rozšíří. „Pozitivní je, že kraj usiluje o další rozšíření služeb, a to tím způsobem, že by ke klasické službě, která je v DOZP Vilík, časem přibyly i služby pro děti s různými poruchami chování. Vhodná by pro tyto účely mohla být přilehlá zahrada, která je poměrně velká. Tam by mohlo být vystavěno další bezbariérové obydlí, nebo nějaká nemovitost, kde by tyto služby našly zázemí,“ dodal starosta Jalovec.