Obdržel čtyři hvězdičky z pěti na základě hodnocení ubytovacích služeb, stravování, kulturní a volnočasové nabídky, partnerských aktivit i úrovně péče.

Cílem udělované značky je poskytnout seniorům, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení očekávat.

„Pracovníci v tomto domově se o nás, klienty, starají jako o své nejbližší rodinné příslušníky,“ pochvaluje si Eva Berková. „Čtyřiadvacet hodin denně jsou nám k dispozici.“

„Myslím, že ocenění, které domov získal, je oprávněné a souhlasí s ním naprosto všichni,“ poznamenala Berková.

Kromě stravování a každodenní péče si klienti chválí i kulturu.

„Každý den pro nás tento domov připravuje nějakou aktivitu, které se můžeme anebo nemusíme účastnit. Nejvíce se mi líbí, že máme třikrát týdně tělocvik, jednou týdně se věnujeme ručním pracím,“ řekla klientka.

Eva Berková už bydlí v Domově na Spáleništi dva roky. A už by jiný domov ani nechtěla.

„Kromě ručních prací se věnujeme i tanci, a to každého půl roku. Pravidelně si tu s klienty čteme zajímavé knihy a celkově je tu pořád nějaká aktivita. Jsem tady přešťastná.

Trvám na tom, že žádná sebeobětavější rodina nám nemůže zajistit to, co nám dává tento domov. A k tomu všemu tu máme velmi čisto. Je tu velmi dobré prostředí, což nebývá prioritou ve všech domovech,“ dodala.

Celý proces pro udělení značky není jednoduchý a klade velké nároky na pracovní týmy v posuzovaných zařízeních.

„Náš domov připravoval rozsáhlý soubor podkladů pro hodnocení v rámci první fáze. Ve druhé fázi nás osobně navštívil certifikační tým, který provedl hodnocení kvality poskytování péče, hovořil s klienty a také s personálem a kladně hodnotil i přátelskou atmosféru našeho domova, včetně příjemného prostředí, ve kterém je služba poskytována,“ konstatovala ředitelka Domova pro seniory Spáleniště Hana Marešová. Připomněla, že na zisku ocenění mají podíl všichni zaměstnanci.