O trase budoucího jihovýchodního obchvatu města se v těchto dnech jednalo na chebské radnici.
„Investorem bude Karlovarský kraj. Nový obchvat by měl z centra města odvést automobily, které tudy projíždějí směrem k hraničnímu přechodu Svatý Kříž,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.
Kraj předložil radnici k jednání několik variant jeho trasy. „Záležet bude ještě na způsobech napojení na stávající komunikace a přemostění železniční trati,“ dodal Plevný.
Podle něj se jednalo o šesti či dokonce sedmi možných trasách. Na základě jednání odborníků by se měl tento počet snížit na dvě či tři, ze kterých by se potom vybralo konečné řešení.
„Ani se zatím neřešili majetkové otázky. Obchvat by se měl realizovat v příštích třech nebo čtyřech letech,“ poznamenal Plevný.

Další lokalitou kde se musí vyřešit dopravní situace jsou bývalá kasárna na Zlatém vrchu v Chebu.
Jejich využití a dalšímu rozvoji oblasti Špitálského vrchu zatím brání desetiletá podmínka nekomerčního využití objektů kasáren.
Radnice by chtěla vyřešit přístupovou komunikaci do této oblasti, ve které by ráda viděla nové rodinné a bytové domy.
Celá oblast ji přitom mnohem větší než plocha největších chebských sídlišť Skalka nebo Zlatý Vrch.