Česká pojišťovna (ČP) již třetím rokem pravidelně sleduje a vyhodnocuje nehodovost českých měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index bezpečnosti.
Za uplynulé dva roky se 13 krajských i 59 bývalých okresních měst České republiky roztřídilo podle počtu těžkých a smrtelných zranění na města více či méně bezpečná. V této statistice se Cheb nelichotivě umístil na 55. místě z 59 okresních měst, zatímco například Sokolov skončil na sedmém místě.
Karlovy Vary se mezi krajskými městy ´vyšplhaly´ na jedenáctou příčku ze třinácti měst.

„ČP Index bezpečnosti byl i na konci roku 2006 výsledkem celkové bilance nehodovosti vztažené v první řadě k počtu obyvatel a k počtu motorových vozidel v každém z měst. Dalšími vstupními údaji výpočtu ČP Indexu pak jsou počty usmrcených, těžce zraněných ze všech nehod a speciálně pak z těch, které se přihodily následkem nepřiměřené rychlosti,“ uvedla tisková mluvčí ČP Dagmar Koutská.
„Vstupní údaje o nehodách pocházejí ze statistik Policie ČR. ČP Index je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných,“ upřesnila.
„Když se člověk náhodou přichomýtne k nějaké dopravní nehodě, ve většině případů je alespoň jedním jejím účastníkem německý řidič,“ netajila se svým názorem Jiřina Kubešová z Chebu.

„Ale nejen cizinci, i Chebané a lidé z okolí, kteří se v Chebu vyznají, tady jezdí jako ´čuňata´. Hlavně ranní město je hrozné a velmi špatně průjezdné, dopravní špička mezi osmou a devátou ráno je někdy o nervy,“ doplnila. „A domácí řidiči si také občas myslí, že jim se přece nemůže nic stát. Když se pak stane, je takzvaně ´pozdě bycha honit´,.
Jak uvedla mluvčí chebských policistů Stanislava Hojdová, chebská policie zatím nedostala výsledky od pojišťovky k dispozici.
„Nebyli jsme seznámeni ani s hledisky a ukazateli, které sloužily ke zpracování indexu pojišťovny, proto nemůžeme udělat žádný závěr,“ řekla.
„Jestliže budeme mít zprávu k dispozici, přijmeme potřebná opatření,“ dodala.